Контакти

 

Общинска администрация- Баните

   централа: 03025/22 20

   e-mail: obbanite@abv.bg; banite@banite.egov.bg;

 

Кмет на община:  03025/22 20/ в.100
Секретар на община:  03025/22 20/ в.110

 

Местни данъци и такси

     тел. 03025/ 22 20 /в.117

   e-mail: mdt_obbanite@abv.bg;

 ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН: 03025/22-20
 

Важни телефонни номера на Община Баните

 

Важни телефонни номера и Приемни дни

 

Прозрачност при обработване на информацията