Контакти

Общинска администрация- Баните, централа:             03025/22 20, факс 03025/22 70
Кмет на община:                                                                   03025/22 20/ в.100
Секретар на община:                                                           03025/22 20/ в.113ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН: 03025/22-20
 

Важни телефонни номера на Община Баните

 

Важни телефонни номера и Приемни дни

 

Прозрачност при обработване на информацията