Общински съвет - Баните

с.Баните, ул."Стефан Стамболов" №3, етаж 4

 

Тел: (03025)22 20 в.108

 

e-mail: obsbanite@abv.bg

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Баните: линк

 

 

График за прием на граждани по населени места от общинските съветници от Общински съвет-Баните: линк