Профил на купувача

 

Данни за възложителя:

 

Община Баните, Област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №3, тел. 03025 / 22 20

 

Обществени поръчки до 30.09.2014г.

 

Обществени поръчки до 15.04.2016г.

 

 

Обществени поръчки от 16.04.2016г.