ПРОЦЕДУРА №: 00603-2014-0012
Обявена на: 31.10.2014 г.
С предмет

Неотложни аварийно-възстановителни работи на следните обекти  в Община Баните:

1.Възстановяване на водосток и подпорна стена на ул.”Шести септември” в с.Баните, при О.Т. 960;

2.Възстановяване на подпорна стена на ул.”Шести септември” в с.Баните, при О.Т. 810 до О.Т.816;

3.Възстановяване на водосток и подпорна стена на ул.”Лиляна Димитрова” в с.Баните, при О.Т. 756 до О.Т.757;

4.Възстановяване на подпорна стена на ул.”Лиляна Димитрова” в с.Баните, при О.Т. 757 до О.Т.758;

5.Аварийно изграждане на подпорна стена на ул.”Хан Аспарух”, под УПИ 2 и УПИ 3, кв.100 по регулационния план на село Баните в с.Баните;

6.Аварийно неотложно изграждане на подпорна стена на общински пътSML2009/SML 3143/ Купен-Касапско-/Община Мадан-Баните/Дрянка-/ІІІ-8632, Баните-Стоянов мост/ в участък Долна Дрянка-Дрянка от км.0+000 до 0+600;

7.Възстановяване на паднала подпорна стена в имот пл. №193 по плана на с.Вишнево.

Вид
Договаряне без обявление
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2014-0012
Номер на преписката в РОП 00603-2014-0012
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Възложител Община Баните, Област Смолян, ул."Стефан Стамболов" №3/ Лице за контакт: Ферад Емин и/или Атанас Пашов; тел. 03025/ 2220
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...