ПРОЦЕДУРА №: 00603-2015-0002
Обявена на: 09.04.2015 г.
С предмет

Аварийно възстановяване на засегнати от свлачищни процеси терени, намиращи се в с.Оряховец и с.Треве, община Баните

Вид
Договаряне без обявление
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2015-0002
Номер на преписката в РОП 00603-2015-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Възложител Община Баните, Област Смолян, ул."Стефан Стамболов" №3/ Лице за контакт: Ферад Емин и/или Атанас Пашов; тел. 03025/ 2220
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...