ПРОЦЕДУРА №: 00603-2015-0004
Обявена на: 27.08.2015 г.
С предмет

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2015/2016 година на територията на община Баните, област Смолян

 

00603-2015-0004

Вид
Oткрита
Статус
Възложена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2015-0004
Номер на преписката в РОП 00603-2015-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 29, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 30.10.2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...