ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0004
Обявена на: 11.04.2016 г.
С предмет

Укрепване и оформяне на коритото на река Малка Арда в чертите на село Баните

 

00603-2016-0004

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0004
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 6, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 07.06.2016 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...