ПРОЦЕДУРА №: 9037527
Обявена на: 17.12.2014 г.
С предмет

Възстановяване на подпорна стена и банкети на път Баните – Вишнево.


ID 9037527 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Вид
Oткрита
Статус
Възложена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9037527
Номер на преписката в РОП 9037527
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 5, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 06.01.2015г. от 13:00 ч. в заседателната зала на община Баните, стая №404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...