ПРОЦЕДУРА №: 90375278
Обявена на: 17.12.2014 г.
С предмет

Изпълнение на СМР на обект „Плочест водосток на р.Тикла на общински път Давидково – Дебеляново, община Баните, област Смолян .

 

ID 90375278 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Вид
Oткрита
Статус
Възложена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 90375278
Номер на преписката в РОП 90375278
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 15, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 06.01.2015г. от 11:00 ч. в заседателната зала на община Баните, стая №404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...