Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
04.04.2017 г.

Доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Баните” по проект „Предоставяне на социална услуга „Топъл обяд“ на територията на община Баните“,  Договор № BG05FMOP001-3.002-0112-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

Oткрита Отворена
09.09.2016 г.

Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Баните

Oткрита Отворена
11.08.2016 г.

Доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Баните” по проект „Предоставяне на социална услуга „Топъл обяд“ на територията на община Баните“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016

Oткрита Отворена
26.07.2016 г.

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Баните

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1>>>