Отворена процедура
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
14.06.2016 г.

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, по обособени позиции:

№1 „Обновяване на дворно пространство, детски площадки , съоръжения и ограда на детска градина в с. Баните;

№2 „Ремонт на покривната конструкция  на СОУ „Христо Ботев“ , обновяване на спортни площадки , съоръжения и ограда;

№3 „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните.

 

00603-2016-007

Oткрита ВъзложенаСтраница<<<1>>>