Всички публични състезания
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
31.08.2018 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян”

 

00603-2018-0006

Oткрита Отворена
28.06.2018 г.

"Рехабилитация и реконструкция на улица „Съединение” и улица „Бреза” в село Загражден, община Баните“

 

00603-2018-0005

Oткрита Отворена
09.03.2018 г.

“Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, архитектурно заснемане на сградите, техническо проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради: 

1.Административна сграда „Общинска администрация“ в с. Баните, 

2. Административна сграда „Кметство“ в с. Гълъбово, 

3. Административна сграда „Кметство“ в с. Вишнево, 

4. Административна сграда „Кметство“ в с. Давидково, 

5. Административна сграда „Кметство“ в с. Загражден, 

6. Административна сграда „Кметство“ в с. Вълчан дол,

7. Административна сграда „Кметство“ в с. Оряховец.

 

00603-2018-0003

Oткрита Отворена
09.02.2018 г.

 

“Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, архитектурно заснемане на сградите, техническо проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради: 
1.Административна сграда „Общинска администрация“ в с. Баните, 

2. Административна сграда „Кметство“ в с. Гълъбово, 

3. Административна сграда „Кметство“ в с. Вишнево, 

4. Административна сграда „Кметство“ в с. Давидково, 

5. Административна сграда „Кметство“ в с. Загражден,

6. Административна сграда „Кметство“ в с. Вълчан дол, 

7. Административна сграда „Кметство“ в с. Оряховец.

 

00603-2018-0002

Oткрита Прекратена
22.12.2017 г.

 "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Обновяване на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните, с. Гълъбово, с. Давидково и с. Оряховец"

 

000603-2017-0007

Oткрита Отворена
06.12.2017 г.

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за здравеопазване – „Здравна служба“ в село Баните и „Здравна служба“ в село Загражден”

 

00603-2017-0006

Oткрита Отворена
28.09.2017 г.

„Топъл обяд“ на територията на община Баните“,  Договор № BG05FMOP001-3.002-0112-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2019”

 

00603-2017-0004

Oткрита Отворена
18.09.2017 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна улична мрежа за сезон 2017/2018 година на територията на община Баните,област Смолян"

 

00603-2017-0003

Oткрита Отворена
07.07.2017 г.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ -  с. Баните, Община Баните, област Смолян - Изграждане на площадно пространство

 

00603-2017-0002

Oткрита Отворена
19.01.2017 г.

Изпълнение на Инженеринг  за енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда Блок Д-1, находяща се в с. Баните,  по реализацията на НПЕЕМЖС

 

00603-2017-0001

Oткрита ОтворенаСтраница<<<12>>>