Пазарни консултации
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
14.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации 003 
Покана за пазарни консултации за проект: "Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево, община Баните"

 

Oткрита Отворена
13.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации 002
Покана за пазарни консултации за проект: "Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен самопречистващ се филтър, с.Стърница, община Баните"

Oткрита Отворена
13.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации 001 
Покана за пазарни консултации за проект: "Водоем V=500 m3 за с.Оряховец, община Баните"

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1>>>