Община Баните, област Смолян обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - ПОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-123/26.02.2018 г., обявява, че: на 20.03.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - ПОС