ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН