Информация от Областна Дирекция по Безопасност на Храните - гр.Смолян

относно: Мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на бактериална болест Xylella fastidiosa (Wells et al.) в България.