Заповед №РД-24 от 20.01.2018г. на Кмета на Община Баните

относно: Отменяне на бедственото положение на територията на община Баните