Заповед №РД-20 от 18.01.2018г. на Кмета на Община Баните

относно: Обявяване на "Бедствено положение" на територията на община Баните