Община Баните набира желаещи да се включат в програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.
Публикувано на: Apr 6, 2020

     Обхватът на програмата е до 170 души.

     За програмата могат да кандидатстват:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

     През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите.
     С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите.
 

     Желаещите могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 03025 22 20, вътр. 111,  на GSM 0885683222 или 0879971811, в срок до 12 април 2020 г. 
     Община Баните  ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребителя. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон.