Разяснителна кампания на ЦИК - ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021
Публикувано на: Jul 6, 2021

Централна избирателна комисия изработи 3 броя 30-секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване, с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Материалите са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел: "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign