Подаване на Заявление по електронен път за Директни плащания - кампания 2020 към ОСЗ-Баните
Публикувано на: Apr 7, 2020

 

Заявление

 

Попълненото заявление може да изпращате на ел. адрес на  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАНИТЕ  - e-mail: oszg_banite@abv.bg