Кмет на Община Баните

              

 

Име: Милен Дафинов Белчев                                                        
Дата на раждане: 17.03.1957 г.
Адрес: с.Оряховец, община Баните
Телефон: 03025/22 20 вътр.100
E-mail: obbanite@abv.bg; banite@banite.egov.bg
 
Приемнo време: