Важни телефонни номера на Община Баните

 

 

 


Общинска администрация- Баните, централа:
03025/22 20, факс 03025/22 70
Кмет на община:   03025/22 20/ в.100
Секретар на община: 03025/22 20/ в.113
Кметство Давидково: 088 7 444606
Кметство Оряховец: 088 5 839094
Кметство Гълъбово: 087 7 114657
Кметство Загражден:  088 7 777569
Кметство Стърница:  088 5 839096
Кметство Вишнево: 087 7 114649
Кметство Дрянка: 087 7 289058
Кметство Малка Арда:  087 7 114647
Кметство Вълчан дол: 088 5 839085
Кметско наместничество с. Глогино: 088 9 863271 

 

Участък „Полиция”-с.Баните: тел. 166, 03025/22 80 и 03025/22 82
Регионална служба „Пожарна безопасност и спасяване”-тел.:  160, 03025/21-33
Български пощи РПС-Баните: 03025/20 21
Дирекция „Бюро по труда”-Баните: 03025/21-49
Дирекция „Социално подпомагане”-Баните: 03025/23-02
ОС „Земеделие”-Баните:  03025/20 89