ПРОЦЕДУРА №: 02
Обявена на: 24.01.2018 г.
С предмет

„Аварийни ремонтно-възстановителни работи на покрива на физкултурния салон на ОУ  "Свети Свети Кирил и Методий" с. Давидково"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 02
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...