ПРОЦЕДУРА №: 03
Обявена на: 16.11.2018 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян” за   Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на SML3003/ІІІ-8611, Загражден – Давидково/ - Босилково - мах. Катраница- /SML3007/; SML2004 /ІІІ – 8611/ Давидково – Стрърница – Преслупа; SML3005 /ІІІ – 8611, Давидково – Оряховец / - Дебеляново – Малко Крушево; SML3007 /ІІІ-8611, Давидково- Граница общ./Баните- Лъки/- Манастир/PDV2130/

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 03
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...