Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
ПРОЦЕДУРА №: 9056333
Обявена на: 09.09.2016 г.
С предмет

Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Баните

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9056333
Номер на преписката в РОП 9056333
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Sep 19, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 20/09/2016 09:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...