Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP02
Обявена на: 21.06.2018 г.
С предмет

Избор на изпълнител на СМР по проект: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните“

00603-2018-0004

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP02
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 26, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 27.07.2018г. , 09:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...