Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP05
Обявена на: 26.11.2018 г.
С предмет

"Рехабилитация и реконструкция на общински улици, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на с.Баните, община Баните"

 

00603-2018-0010

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP05
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 31, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 02.01.2019г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...