Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP07
Обявена на: 13.02.2019 г.
С предмет

„Рехабилитация и реконструкция на общински улици на територията на община Баните“ 

 

00603-2019-0001

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP07
Номер на преписката в РОП 00603-2019-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 21, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 22.03.2019г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...