ПРОЦЕДУРА №: OP08
Обявена на: 27.02.2019 г.
С предмет

“Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“

 

00603-2019-0002

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP08
Номер на преписката в РОП 00603-2019-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 5, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 08.04.2019г., 09:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...