Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0009
Обявена на: 10.10.2016 г.
С предмет

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2016/2017 година на територията на Община Баните, област Смолян

 

00603-2016-0009

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0009
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 11, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 02/11/2016 09:30 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...