Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0011
Обявена на: 08.12.2016 г.
С предмет

Изпълнение на Инженеринг по  три обособени позиции по реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Баните

 

00603-2016-0011

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0011
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0011
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 9, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 10/01/2017 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...