Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2017-0001
Обявена на: 19.01.2017 г.
С предмет

Изпълнение на Инженеринг  за енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда Блок Д-1, находяща се в с. Баните,  по реализацията на НПЕЕМЖС

 

00603-2017-0001

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2017-0001
Номер на преписката в РОП 00603-2017-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Feb 17, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 20/02/2017г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...