Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2017-0003
Обявена на: 18.09.2017 г.
С предмет

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна улична мрежа за сезон 2017/2018 година на територията на община Баните,област Смолян"

 

00603-2017-0003

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2017-0003
Номер на преписката в РОП 00603-2017-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 12, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 13/10/2017г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...