Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2017-0006
Обявена на: 06.12.2017 г.
С предмет

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за здравеопазване – „Здравна служба“ в село Баните и „Здравна служба“ в село Загражден”

 

00603-2017-0006

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2017-0006
Номер на преписката в РОП 00603-2017-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 27, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 28/12/2017г. 09:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...