Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 000603-2017-0007
Обявена на: 22.12.2017 г.
С предмет

 "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Обновяване на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните, с. Гълъбово, с. Давидково и с. Оряховец"

 

000603-2017-0007

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 000603-2017-0007
Номер на преписката в РОП 000603-2017-0007
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 15, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 16/01/2018г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...