Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: publs012
Обявена на: 09.03.2018 г.
С предмет

“Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, архитектурно заснемане на сградите, техническо проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради: 

1.Административна сграда „Общинска администрация“ в с. Баните, 

2. Административна сграда „Кметство“ в с. Гълъбово, 

3. Административна сграда „Кметство“ в с. Вишнево, 

4. Административна сграда „Кметство“ в с. Давидково, 

5. Административна сграда „Кметство“ в с. Загражден, 

6. Административна сграда „Кметство“ в с. Вълчан дол,

7. Административна сграда „Кметство“ в с. Оряховец.

 

00603-2018-0003

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: publs012
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 30, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 02/04/2018г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...