Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: PublS013
Обявена на: 28.06.2018 г.
С предмет

"Рехабилитация и реконструкция на улица „Съединение” и улица „Бреза” в село Загражден, община Баните“

 

00603-2018-0005

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: PublS013
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 26, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 27/07/2018г. 11:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...