Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: PublS014
Обявена на: 31.08.2018 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян”

 

00603-2018-0006

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: PublS014
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Sep 25, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 26/09/2018г. 09:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...