Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 001
Обявена на: 13.09.2016 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 001 
Покана за пазарни консултации за проект: "Водоем V=500 m3 за с.Оряховец, община Баните"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...