Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 007
Обявена на: 30.11.2018 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 007

Покана за пазарни консултации за проект: „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина "Веселин Маринов" в с.Баните и групите към нея в с.Гълъбово, с.Давидково, с.Загражден и  с.Оряховец, община Баните, област Смолян”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...