Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 008
Обявена на: 18.06.2019 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 008 

Покана за пазарни консултации за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда за здравеопазване – „Здравна служба” с. Баните, община Баните, област Смолян”.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...