ПРОЦЕДУРА №: 00603-2015-0001
Обявена на: 19.02.2015 г.
С предмет

Изпълнение на СМР на обект: "Рехабилитация на Общински път SML-3011,/ІІІ-8611, Загражден - Давидково/-Вълчан дол", участък: ІІІ-8611 - Вълчан дол от км. 0+000 до км.2+494,06 

 

00603-2015-0001

Вид
Oткрита
Статус
Възложена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2015-0001
Номер на преписката в РОП 00603-2015-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 22, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 23.04.2015г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...