ПРОЦЕДУРА №: 00603-2015-0003
Обявена на: 13.05.2015 г.
С предмет

Укрепване и оформяне на коритото на река Малка Арда в чертите на с.Баните", общ.Баните, обл.Смолян

 

00603-2015-0003

Вид
Ограничена
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2015-0003
Номер на преписката в РОП 00603-2015-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 13, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 14.07.2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...