ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0001
Обявена на: 04.01.2016 г.
С предмет

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1003/ ІІІ-8632/, Баните-Гълъбово-Сливка от км.1+450 до км.11+500

 

00603-2016-0001

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0001
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 1, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 02.03.2016 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...