ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0002
Обявена на: 22.01.2016 г.
С предмет

Изработване на проект за общ устройствен план на община Баните, област Смолян

 

00603-2016-0002

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0002
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 17, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 18.03.2016 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...