Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Секретар на община в общинска администрация-Баните