Съобщение
Публикувано на: Oct 3, 2019

         От 01.10.2019г., Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян, стартира процедура за закупуване на горски територии с площ  между 1 и 50 дка. Закупуването на поземлени имоти в горските територии от  Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян има за цел комасирането им за постигане на по-ефикасното им стопанисване и опазване.

          За повече информация: Съобщение

 

         Заповед №609 от 01.10.2019г. на Териториално поделение  "ДГС Славейно" относно: определяне на длъжностни лица, които да приемат, съхраняват и предоставят на ЦУ на ЮЦДП - гр.Смолян заявленията от собствениците на поземлени имоти в горски територии, които желаят да ги предложат за продажба.

          Заповед №609