Уведомление за инвестиционно предложение
Публикувано на: Aug 1, 2019

относно: 

1.Изграждане в терен за озеленяване на тематичен парк за организиране на фестивали и други културни мероприятия с малка открита сцена в м."Еливарник" в ПИ с идент.44402.20.193 по КК на с.Баните, землище на с.Баните.

2.Изграждане в терен за озеленяване на тематичен парк за организиране на спортно-развлекателни мероприятия в м."Еливарник" в ПИ с идент.44402.20.196 по КК на с.Баните, землище на с.Баните

 

За повече информация: ТУК