Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Калкулатор за сравняване на отоплителните системи
Публикувано на: Aug 4, 2022

   С какво да замените течното гориво, газа или неефективната система за отопление? С помощта на калкулатора на REPLACE можете да откриете устойчива и екологосъобразна алтернатива на старата си отоплителна система само в три стъпки. Калкулаторът ще Ви покаже как да обновите или замените котлите или отоплителните  си уреди, съобразно конкретните Ви нужди и условия. Калкулаторът е разработен така, че да отчита специфичните особености на 10 европейски целеви региона, работи на 8 езика и може да служи като своеобразен енергиен  консултант.

Калкулаторът на REPLACEвзима предвид:

  • настоящото потребление на енергия,
  • съществуващата система за топлоснабдяване и подготовка на битова гореща вода,
  • възможността за присъединяване към районна/местна топлофикационна мрежа,
  • наличието на помещение за съхранение на гориво от биомаса и
  • достъпността за снабдяване с пелети.

 

 за повече информация: https://replace-project.eu/replace-calculator-bg/